Politica de retur

CE ANUME se poate returna?
VenusPuzzle.com vinde produse personalizate, unicate. Prin urmare, se pot returna numai următoarele produse:
- produsele avariate (dacă puzzle-ul sau cutia sa au fost avariate în timpul producției sau al livrării)
- produsele care nu corespund descrierii (dacă puzzle-ul nu satisface detaliile specificate în comandă)
- produse imprimate incorect (dacă culorile imprimate diferă semnificativ de culorile imaginii sursă).

PÂNĂ CÂND trebuie returnate produsele?
În maximum 15 zile de la achiziționare.

UNDE trebuie returnate produsele?
După obținerea AUTORIZAȚIEI DE RETUR, produsul poate fi returnat către:
VENUS PUZZLE s.r.o.
Soblahov 480
913 38 Soblahov
Slovacia

CUM returnează clienții produsele?
Contactați-ne prin e-mail sau prin telefon pentru a obține o AUTORIZAȚIE DE RETUR. Vi se poate solicita să furnizați o dovadă, spre exemplu fotografia produsului primit.

COSTURILE DE EXPEDIERE în caz de retur?
Clientul este responsabil de costul de expediere în caz de retur.

Rambursarea produselor returnate?
Clientului i se va rambursa în totalitate suma, dacă returul a fost autorizat și produsul a fost returnat.

Materialele de ambalare a produsului?
Materialele de ambalare a produsului trebuie să fie în aceeași stare ca în momentul în care au fost recepționate.

WHAT can be returned?

Venus Puzzle sells one of a kind personalized products. Therefore, only following products can be returned:

- Damaged products (if the puzzle or the puzzle box was damaged during production or shipping
- Not as described products (if the puzzle doesn't meet the order specification details)
- Incorrectly printed products (if the printed colors are significantly different then the source image colors)

WHEN do items need to be returned by?

No later than 15 days after purchase.

WHERE do items need to be returned to?

After obtaining a RETURN AUTHORIZATION, product can be returned to:

VENUS PUZZLE s.r.o.
Soblahov 480
913 38 Soblahov
Slovakia

HOW do customers return items?

Contact us via email or by phone to obtain a RETURN AUTHORIZATION. You may be asked to provide some evidence, like photographs of received product.

SHIPPING for returns?

Customer is responsible for shipping charges for returns.

Refunds for returns?

Customer will be fully refunded if the return was authorized and product was returned.

Product Packing Materials?

The product’s packing material must be in same condition as when received.