Termeni si conditii

1. Termeni
Prin accesarea acestui site web, sunteți de acord să intrați sub incidența acestor Termeni și condiții de utilizare a site-ului web, a tuturor legilor și reglementărilor aplicabile și sunteți de acord cu faptul că sunteți responsabil de respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre aceste prevederi, nu aveți permisiunea de a utiliza sau de a accesa acest site. Materialele prezentate pe acest site web sunt protejate de legile în vigoare privind drepturile de autor și mărcile comerciale.


2. Permisiunea de utilizare
Aveți permisiunea de a descărca temporar un exemplar al materialelor (informații sau software) de pe site-ul web al VENUS PUZZLE s.r.o. în scopul de a le vizualiza o scurtă perioadă de timp în scopuri personale, non-comerciale. Aceasta este o permisiune și nu un transfer de drepturi și, în conformitate cu această permisiune, nu puteți:
să modificați sau să copiați materialele;
să folosiți materialele în scop comercial sau pentru prezentarea lor în public (comercială sau necomercială);
să încercați să decompilați sau să efectuați operațiuni de retroinginerie asupra programelor software de pe site-ul web al VENUS PUZZLE s.r.o.;
să ștergeți marcajele privind dreptul de autor sau alte însemne ale proprietății de pe materiale; sau
să transferați aceste materiale către o altă persoană sau să „clonați” materialele pe un alt server.
Această permisiune va fi retrasă automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și poate fi anulată de VENUS PUZZLE s.r.o. în orice moment. La finalizarea vizualizării de către dvs. a acestor materiale sau la expirarea acestei permisiuni, trebuie să distrugeți materialele descărcate aflate în posesia dvs., indiferent dacă sunt în format electronic sau tipărit.


3. Prevederi de natură juridică
Materialele de pe site-ul web VENUS PUZZLE s.r.o. sunt puse la dispoziție „ca atare”. VENUS PUZZLE s.r.o. nu emite nicio garanție, expresă sau implicită și prin prezenta renunță și infirmă orice alte garanții, ceea ce include, fără însă a se limita la garanțiile implicite sau condițiile de vandabilitate, adecvarea pentru un anumit scop sau neîncălcarea proprietății intelectuale ori o altă încălcare de drepturi. De asemenea, VENUS PUZZLE s.r.o. nu garantează și nu emite nicio afirmație privitoare la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său web sau care au legătură în alt mod cu aceste materiale sau care se află pe orice site-uri web ce au legătură cu acest site.


4. Limitări
În niciun caz VENUS PUZZLE s.r.o. sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători de pagubele (ceea ce include, fără însă a se limita la pagubele privind pierderea de date sau profituri sau datorate întreruperilor de activitate) rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul internet VENUS PUZZLE s.r.o., chiar dacă VENUS PUZZLE s.r.o. sau un reprezentant autorizat al VENUS PUZZLE s.r.o. a fost înștiințat oral sau în scris cu privire la posibilitatea unei astfel de pagube. Deoarece anumite jurisdicții nu permit limitările garanțiilor implicite sau limitările răspunderii pentru pagube indirecte sau apărute pe cale de consecință, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.


5. Revizii și erate
Materialele care aparțin site-ului web VENUS PUZZLE s.r.o. pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. VENUS PUZZLE s.r.o. nu garantează că materialele de pe site-ul său web sunt exacte, complete sau actuale. VENUS PUZZLE s.r.o. poate modifica în orice moment materialele de pe site-ul său web, fără înștiințare. VENUS PUZZLE s.r.o. nu își asumă totuși niciun angajament cu privire la actualizarea materialelor.


6. Legături
VENUS PUZZLE s.r.o. nu a analizat toate site-urile web către care face trimitere site-ul său internet și nu este responsabilă de conținutul acestor site-uri web conexe. Includerea unei legături nu înseamnă că VENUS PUZZLE s.r.o. aprobă site-ul respectiv. Utilizarea acestor site-uri web conexe se va face pe riscul utilizatorului.


7. Dreptul de autor asupra imaginilor
Clienții trebuie să fie conștienți de faptul că nu putem reproduce pe cadouri sau imprima imagini și nu putem restaura/aplica efecte pe imagini sau fotografii, indiferent dacă sunt trimise electronic sau prin poștă, dacă respectivele imagini sunt protejate prin drepturile de autor. De obicei, fotografiile realizate în mod profesional intră sub incidența drepturilor de autor ale fotografului și pot fi reproduse cu permisiunea acestuia, în schimbul căreia se percepe de obicei un comision. Reproducerea ilegală poate genera o acțiune în justiție din partea fotografului. Prin transmiterea către noi de fotografii în vederea restaurării sau reproducerii sub formă de cadouri fotografice, vă asumați răspunderea și declarați că nu se încalcă niciun drept de autor. Nu vom fi răspunzători către dvs. sau către orice alte entități externe cu privire la aceste posibile încălcări ale drepturilor de autor, chiar dacă respectiva pierdere sau pagubă putea fi anticipată de Venus Puzzle sau dacă Venus Puzzle a fost informată în acest sens.
Dvs. veți suporta întreaga răspundere pentru orice pretenții ridicate, referitoare la drepturile de autor.


8. Modificările condițiilor de utilizare a site-ului
VENUS PUZZLE s.r.o. poate revizui aceste condiții de utilizare a site-ului său web în orice moment și fără notificare. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să intrați sub incidența versiunii aplicabile a acestor Termeni și condiții de utilizare.


9. Norma conflictuală
Orice pretenție legată de site-ul web VENUS PUZZLE s.r.o. va intra sub incidența legislației din UE și din Slovacia, fără a lua în considerare prevederile sale referitoare la conflictul de legi.
Termenii și condițiile generale aplicabile utilizării unui site web.


10. Expediere și vamă
Taxele vamale sunt întotdeauna responsabilitatea destinatarului. Poate fi necesar ca destinatarul să achite anumite taxe de import, care sunt prelevate odată ce expediția ajunge în țara dvs. Din experiența noastră, nu se percep taxe sau comisioane vamale pentru importul de „puzzle-uri din carton” în Europa, SUA și Canada. Taxele vamale suplimentare trebuie suportate de client, de vreme ce nu avem control asupra acestora. Politicile vamale variază foarte mult de la o țară la alta; pentru mai multe informații, trebuie să contactați biroul vamal local.

Persoane de contact:

VENUS PUZZLE s.r.o.
Soblahov 480
913 38 Soblahov
Slovacia

url: www.venuspuzzle.ro
ID: 44690347
tel: +421 949 515910